Dansk  |  Deutsch  |  English

Myndighedsgodkendelse

AR Maskinteknik ApS hjælper gerne med processen og udarbejdelse af dokumenter til brug i forbindelse med godkendelse af nyt eller brugt materiel hos Banedanmark og Trafikstyrelsen i henhold til gældende CSM RA forordning. Det kunne f.eks. være:

  • Ekspertvurdering af ændringer (Er ændringen Signifikant?)
  • Udarbejdelse af Systemdefinition
  • Fareregistrering
  • Sikkerhedsdokumentation (Safety Case)

Ønsker du selv at udarbejde dokumentationen, samarbejder vi gerne i rollen som assessor og udarbejder den krævede assessor rapport.

I forbindelse med ombygningsprojekter opstår ofte tvivl om ændringen kræver fornyet myndighedsgodkendelse.

Vi udarbejder gerne en foreløbig ekspertvurdering og er behjælpelige med at gennemføre en eventuel godkendelsesproces, herunder også udarbejdelse af den nødvendige dokumentation.

AR Maskinteknik ApS, Fyrreslugten 4, 8400 Ebeltoft, Tlf.: +45 60 13 30 30